Chuông hư

  • Dumbbell Phụ kiện thiết bị tập thể dục chất lượng cao cho gia đình/thương mại

    Dumbbell Phụ kiện thiết bị tập thể dục chất lượng cao cho gia đình/thương mại

    Tên sản phẩm Hình ảnh Thông số tiêu chuẩn Quả tạ cao su hình lục giác(kg) 2.5/5/7.5……55/57.5/60KG(Khoảng 2.5kg) Tay cầm mạ điện cao cấp Gang hình cầu Mối hàn tổng thể Bề mặt là cao su Quả tạ cao su 2.5/5/7.5…… 45/47.5/50 Tay cầm mạ điện Hàn cả hai quả cầu Cao su tự nhiên Quả tạ cố định cao su 10/15/20/25/30/35/40/45/50KG Quả tạ đầu tròn cao su 2.5/5/7.5……45/47.5/50 Cao su Fix Fix Barbell 10/15/20/25/30/35...