Cách sử dụng máy Hack Squat

2

Machine Hack Squat là một biến thể của Deep Squat, một bài tập dùng để vận động các cơ ở chân.Đặc biệt, deep squat nhắm vào cơ tứ đầu, gân kheo, mông và bắp chân.

Các biến thể của deep squat rất quan trọng trong thói quen tập luyện của bạn, vì vậy điều quan trọng là phải tìm ra biến thể phù hợp với bạn.

Bài tập này được kết hợp tốt nhất với bài tập chân hoặc bài tập toàn thân của bạn.

Máy Slasher Squat Hướng dẫn

Tải máy với trọng lượng cần thiết và đặt vai và lưng của bạn trên tấm thảm.

Hai chân dang rộng bằng vai, duỗi thẳng chân và thả tay cầm an toàn.

Từ từ hạ tạ xuống bằng cách uốn cong đầu gối cho đến khi đùi của bạn ở khoảng 90 độ.

Xoay chuyển động bằng cách đẩy bệ và mở rộng đầu gối và hông của bạn.

Lặp lại cho số lần lặp lại cần thiết.


Thời gian đăng: 20-05-2023