Câu chuyện của chúng ta

Về Juyuan Fitness

1

Tên cũ của Juyuan Fitness được gọi là Ired Fitness, được thành lập vào năm 1997.
Năm 2001, Juyuan Fitness chính thức được ra mắt, tập trung vào sản xuất thiết bị thể dục hoàn chỉnh.Với năng lực mạnh mẽ về đổi mới và kinh nghiệm sản xuất, nó cống hiến để mang lại chất lượng vượt trội và hiệu suất vượt trội, xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài và đáng tin cậy trên toàn thế giới.

lịch sử