Tấm trọng lượng

  • Đĩa tạ Phụ kiện thiết bị tập thể dục Nâng tạ Barbell Quả tạ

    Đĩa tạ Phụ kiện thiết bị tập thể dục Nâng tạ Barbell Quả tạ

    Tên sản phẩm Hình ảnh Thông số tiêu chuẩn Tấm trọng lượng tranh 2.5/5/10/15/20/25KG Đúc nguyên khối, xử lý sơn bề mặt Tấm trọng lượng cao su đen(kg) 2.5/5/10/15/20/25KG Tổng thể gang Bề mặt là cao su Lỗ khoan đường kính: 52mm Tấm trọng lượng TPU 2,5/5/10/15/20/25kg Chất liệu TPU, thép nguyên khối, thiết kế bề mặt vân da Tấm trọng lượng ba lỗ TPU (kg) 2,5/5/10/15/20/25kg